Nasze certyfikaty

 

 

POLITYKA JAKOŚCI CENTRUM OKULISTYKI OKO-MED

Pragniemy zaspokajać potrzeby naszych pacjentów oraz innych stron zainteresowanych, oferując klientom usługi medyczne na wysokim poziomie. Głównym celem Centrum Okulistyki OKO-MED jest spełnianie wymagań i oczekiwań pacjentów oraz zgodność działań z wymaganiami zewnętrznymi. Nasze usługi realizowane są ze szczególną troską o wysoką ich jakość, zdrowie pracowników i środowisko naturalne. Dążymy do wzrostu zaufania i zadowolenia naszych pacjentów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich całego personelu. Skuteczną realizację Polityki naszej placówki uzyskujemy poprzez: § utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 § funkcjonowanie Centrum w ramach obowiązujących przepisów prawnych, § realizację usług zgodnie z jakością oczekiwaną przez Klienta oraz z rosnącymi ich wymaganiami, § minimalizację kosztów z jednoczesnym wyborem dostawców gwarantujących materiały i usługi o wymaganej jakości, § dążenie do terminowej i rzetelnej realizacji usług, § badanie i analizowanie satysfakcji Klientów w celu minimalizowania skarg i reklamacji, § stałe doskonalenie komunikacji z pacjentem i zainteresowanymi stronami, § podnoszenie kompetencji personelu i zaangażowanie ich w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania. Utrzymując i doskonaląc system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzam wiarygodność podejmowanych przez nas działań ukierunkowanych na zadowolenie pacjentów. Zarząd OKO-MED zapewnia zasoby i środki niezbędne do realizacji powyższej polityki. Dyrektor Centrum Okulistyki OKO-MED

Rejestracja

+ 48 84 638 35 25

Godziny rejestracji

poniedziałek, wtorek, czwartek od 10.00 do 18.00

środa od 12.00 do 18.00

piątek od 8.00 do 18.00

sobota od 9.00 do 12.00

E-mail

rejestracja@oko-med.pl

Centrum Okulistyki Oko-Med

ul. Polna 9A
22-400 Zamość